NGUYÊN PHỤ LIỆU THỰC PHẨM

Carrageenan E407

190.000

NGUYÊN PHỤ LIỆU THỰC PHẨM

Lecithin (E322)

96.000

CHẤT TẠO ĐẶC

Sodium Alginate

363.000

TẠO ĐẶC

Sodium Alginate

363.000

TẠO ĐẶC

Xanthan Gum

182.000

TẠO ĐẶC

Xanthan gum E415

82.000
call now