NGUYÊN PHỤ LIỆU THỰC PHẨM

Carrageenan E407

190.000

NGUYÊN PHỤ LIỆU THỰC PHẨM

Lecithin (E322)

96.000

CHẤT TẠO ĐẶC

Sodium Alginate

363.000
call now