198.000
89.000
281.000

CHẤT TẠO ĐẶC

Carbomer 940

149.000

CHẤT TẠO ĐẶC

Carbomer 980

248.000

CHẤT TẠO ĐẶC

Cationic Guar Gum

171.000
124.000
149.000

CHẤT TẠO ĐẶC

Comperlan CMEA ( Cocamide MEA )

116.000

CHẤT TẠO ĐẶC

Cosmagel 305

188.000

CHẤT TẠO ĐẶC

Dextrin Palmitate

405.000

CHẤT TẠO ĐẶC

Dowsil 9506

440.000
call now