CHIẾT XUẤT THỰC VẬT

Aloe Vera Extract

174.000

CHIẾT XUẤT THỰC VẬT

Betel Leaf Extract ( CX Lá trầu không)

578.000

CHIẾT XUẤT THỰC VẬT

Cao Bồ Kết

693.000

CHIẾT XUẤT THỰC VẬT

Centella Extract

139.000

CHIẾT XUẤT THỰC VẬT

Chamomile Extract

314.000

CHIẾT XUẤT THỰC VẬT

Chiết xuất  Bồ Kết

674.000

CHIẾT XUẤT THỰC VẬT

Chiết xuất bạc hà

CHIẾT XUẤT THỰC VẬT

Chiết xuất khổ qua

162.000
223.000
1.496.000
669.000
call now