CHẤT NHŨ HÓA

A165 Emulsifying Wax

79.000
124.000

CHẤT NHŨ HÓA

Adekanol  GT-730

0
495.000

CHẤT NHŨ HÓA

B1000 Emulsifying Wax

94.000
660.000

CHẤT NHŨ HÓA

Behenyl Alcohol 

330.000

CHẤT NHŨ HÓA

Cerin PB10-Supper Pearl

105.000

CHẤT NHŨ HÓA

Ceteareth 20

164.000

CHẤT NHŨ HÓA

Cetereth 20 – Eumulgin B2

120.000

CHẤT NHŨ HÓA

Cetostearyl Alcohol

330.000
call now