CHẤT BẢO QUẢN

 Sorbic acid

109.000

CHẤT BẢO QUẢN

Benzoic acid

248.000

NGUYÊN PHỤ LIỆU THỰC PHẨM

Carrageenan E407

190.000

NGUYÊN PHỤ LIỆU THỰC PHẨM

Đường Sucralose

422.000

NGUYÊN PHỤ LIỆU THỰC PHẨM

Erythritol

124.000

NGUYÊN PHỤ LIỆU THỰC PHẨM

Lecithin (E322)

96.000

NGUYÊN PHỤ LIỆU THỰC PHẨM

Nấm Linh Chi ( Hữu Cơ Organic )

189.000

CHẤT BẢO QUẢN

Nisin (E 234)

99.000
call now