0

Triton X-100

Inci name : Octyl phenol ethoxylate

Chất hoạt động bề mặt

Ứng dụng : Trong mỹ phẩm

Xuất xứ : Nhật

call now