NHŨ TƯƠNG TRONG MỸ PHẨM

Nhũ tương là hệ phân tán của hai hay nhiều chất lỏng không tan lẫn được hòa vào nhau.
?Trong mỹ phẩm, có hai loại nhũ tương cơ bản :
✔️ Hệ nước trong dầu (W/O): Chất tẩy rửa dùng hệ này.
✔️Hệ dầu trong nước (O/W): Kem dưỡng da thường dùng hệ này, làm kem cảm giác ẩm, ít nhờn. Khi hấp thụ vào da không tạo cảm giác dầu.

Thực tế, Hệ nhũ tương không ổn định sẽ gây ra hiện tượng phân tán pha hay còn gọi là tách lớp trong mỹ phẩm.

Nên phải dùng đủ lượng chất nhũ hóa và lựa chọn chất nhũ hóa thích hợp để đạt được sự ổn định. Ngoài ra nhiệt độ cũng ảnh hưởng rất lớn đến sự ổn định của hệ nhũ tương.

Anh chị trong sản xuất khi gặp vấn đề về công thức nhũ tương không ổn định thì nhấc máy liên hệ liền bên em, để bên em tư vấn và hỗ trợ nhé.

Relax after work and relax at Golden Crown Casino now…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

call now