HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP

Zinc Sulfate Heptahydrate

79.000

CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT

Chất lưu hương Aromafix

138.000

CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT

Sodium Cocoyl Glutamate

84.000
59.000
109.000
60.000

CHẤT ĐẶC TRỊ

Ance Busters

127.000

CHẤT ĐẶC TRỊ

Cetyl Ethylhexanoate

242.000

CHẤT ĐẶC TRỊ

 Hydrovance

188.000

CHẤT GIỮ ẨM

Polyethylene Glycol 400

124.000

CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT

Cocamide Diethanoalamine (CDE)

76.000