130.000

Salicylic Acid (BHA) 
Là dạng tinh thể màu trắng

Dung Tích: 250 g / bag

Xuất Xứ: Pháp

Giá Tiền: 130,000 VNĐ

call now