33.000

Propylene glycol

Công thức: CH3-CH (OH) -CH2OH; C3H8O2

Tan trong nước

Trọng Lượng: 100 ml / bottle

Xuất Xứ: Thailand

Danh mục:
call now