150.000 80.000

KHẨU TRANG 3M VFlex 9105

Khẩu trang Lọc được 95% bụi, kể cả bụi mịn & virus corana

Xuất xứ: Singapore

Giá tiền: 150,000 VND /  chiếc 

                   (1 hộp / 50 chiếc)                                                                                                                                                                

Danh mục:
call now