330.000

Isostearic Acid 

 Acid isostearic tồn tại ở dạng lỏng,

100% nguồn dầu hạt cải

Axit béo no chuỗi nhánh tự nhiên

Công dụng:

Khả năng chịu nhiệt tuyệt vời, ổn định oxy hóa, tính lưu động cao, đặc tính nhiệt độ thấp, ít kích ứng

Được sử dụng để nhũ hóa lạnh, sẽ không có vấn đề về kết tinh và cảm giác trắng

Được sử dụng trong xà phòng, nó có thể làm cho bọt dày hơn và mịn hơn, chống lại nước cứng và sẽ không có vấn đề về cặn xà phòng.

Giá xà phòng hóa: 190~197 mgKOH/g

Liều lượng đề xuất: 5% ~ 20% nhũ tương/kem dầu trong nước

                 Xà phòng, lotion 5%~10%

Xuất xứ : Bỉ

Danh mục:
call now