0

Dipropylene Glycol Methyl Ether
Dạng lỏng
Chất hoạt động bề mặt, dung môi
Ứng dụng Trong nước hoa , tinh dầu khuyết tán ,…

 

call now